Vilka förpackningsstorlekar finns?

Vilka förpackningsstorlekar finns?

Det finns 1-pack och 2-pack av EpiPen och EpiPen Jr. Enligt SFFA bör patienten alltid ha två pennor tillgängliga.