Vilka bör använda adrenalin med försiktighet?

Vilka bör använda adrenalin med försiktighet?

Adrenalin bör användas med försiktighet av patienter som har hjärtarytmier, kranskärlssjukdom eller organiska hjärtsjukdomar, högt blodtryck, eller hos patienter som tar läkemedel som kan utlösa arytmier, till exempel digitalis, diuretika, kinidin eller andra antiarytmika. Hos dessa patienter kan adrenalin utlösa eller förvärra angina pectoris samt producera ventrikulära arytmier.

Detta är dock inte en kontraindikation för adrenalin i en akut, livshotande situation.