Vad ska patienten göra efter en injektion?

Vad ska patienten göra efter en injektion?

Patienten ska alltid uppsöka närmaste sjukhus eller vårdcentral.