Vad innehåller EpiPen Jr?

Vad innehåller EpiPen Jr?

Samma som EpiPen men med hälften så stor dos adrenalin: 0,15 mg adrenalin, 1,8 mg natriumklorid, 0,5 mg natriummetabisulfit, saltsyra för pH-justering och vatten för injektionsvätskor, pH-område är 2,2-5,0. EpiPen Jr är avsedd för barn som väger 15 till 30 kg.