Vad innehåller EpiPen?

Vad innehåller EpiPen?

0,3 mg adrenalin, 1,8 mg natriumklorid, 0,5 mg natriummetabisulfit, saltsyra för pH-justering och vatten för injektionsvätskor. pH-intervallet är 2,2-5,0.