När ska patienten använda EpiPen?

När ska patienten använda EpiPen?

EpiPen är avsedd för akutbehandling, så att patienten på ett betryggande sätt och i tid ska kunna uppsöka medicinsk vård. EpiPen är alltså inte ersättning för vård. I en situation som är livshotande finns inga absoluta kontraindikationer för användning av EpiPen. Då bör patienten aldrig tveka att använda EpiPen.