När kan patienten ta en andra dos?

När kan patienten ta en andra dos?

En andra injektion kan upprepas efter 5-15 minuter med en ny EpiPen om symptomen inte avklingat eller har tilltagit.