Kan patienter som är allergiska mot sulfit använda EpiPen?

Kan patienter som är allergiska mot sulfit använda EpiPen?

EpiPen innehåller natriummetabisulfit, en sulfit som i sällsynta fall ge upphov till svåra allergiska reaktioner eller andningssvårigheter (bronkospasm) hos känsliga individer, särskilt de med tidigare känd astma. Patienter med känd allergi bör tala med sin läkare för instruktion om under vilka omständigheter Epipen skall användas. Generellt bör förekomsten av sulfit i EpiPen inte avskräcka patienter med dokumenterad sulfitkänslighet från att använda EpiPen vid akutbehandling av svår allergisk reaktion. Adrenalin motverkar även en möjlig allergisk reaktion på sulfit och är därför ett bättre alternativ i en livshotande situation än att inte akutbehandla alls. Alla adrenalinpennor på den svenska marknaden idag innehåller natriummetabisulfit.