Hur verkar EpiPen?

Hur verkar EpiPen?

Vid en allvarlig allergisk reaktion dras luftvägarna ihop och blodkärlen vidgas, vilket kan leda till andnöd, förlust av vätskevolymen och lågt blodtryck. En injektion av adrenalin motverkar dessa akuta symptom genom att bromsa upp vätskeläckage från blodkärl och slappna av luftvägarnas muskler. Adrenalin lindrar också pruritus (klåda), urtikaria (utslag) och angioödem (svullnad) och kan lindra magtarm-symtom.