Hur väljer patienten rätt dos?

Hur väljer patienten rätt dos?

Lämplig dos bestäms av patientens kroppsvikt. EpiPen ska användas för personer som väger över 30 kg. EpiPen Jr är avsedd för barn som väger 15 till 30 kg.