Hur ska EpiPen förvaras?

Hur ska EpiPen förvaras?

Skyddas mot ljus och kyla, får ej frysas. Förvaras vid högst 25 °C och inte i kylskåp. Se även avsnittet om användning och förvaring.