Hur många doser är lämpligt att ta?

Hur många doser är lämpligt att ta?

En andra injektion kan upprepas efter 5-15 minuter med en ny EpiPen om symptomen inte avklingat eller har tilltagit.